Безопасност

Всяка наша заря/спектакъл се проектира и организира така, чe да бъде безопасно за зрителите и да достави максимално удоволствие. В стойността на зарята са включени:
• Предварителен оглед на мястото
• Изготвяне на проект-сценарии за протичане на пироспектакъла
• Когато зарята е с музика, включва подбора на музика и аранжимент, както и синхронизирането й с пиротехниката
• Стойността на пиротехническите изделия
• Техническите консумативи – ел. пирозапалки, фитили и др.
• Държавните и административни такси, свързани с пренасянето и употребата на взривни вещества и увеселителна пиротехника
• Специализиран транспорт
• Изпълнението на зарята от професионален екип пиротехници

Safety image