time Времетраене на заря в минути

time Брой ефекти в минута

time Приблизителна цена за избраната от вас заря

1200 лв. / 8000 лв.