Условия за ползване

За да използвате zari.bg или друг уеб-сайт, притежаван или поддържан от Асико ООД, Вие трябва да се съгласите с долу упоменатите условия за ползване. Ако не приемате тази политика, моля, да не използвате уеб-сайтовете на Асико. Ние запазваме правото за промяна на тези условия за ползване, цялостно или отчасти, с или без съобщение. Вие следва да проверявате тези условия преди да ползвате уеб-сайта на Асико. Ако продължавате да използвате уеб-сайта на Асико и след промяната на условията, това значи, че приемате промените.
2. Ограничения в употребата: Този уеб-сайт е собственост на и се поддържа от Асико ООД. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
3. Предназначено за потребители: Освен ако не е изрично упоменато, материалите в уеб сайта са представени единствено с цел предлагане на услуги, налични в България.
4. Гаранция за качеството на сайта: Уеб сайтът на Асико се представя без каквито и да е гаранции за точност, надеждност или пълнота на материалите, достъпни чрез уеб сайта на Асико. Асико не гарантира, че уеб сайтът ще е достъпен по всяко време, че ще е без грешки, без прекъсвания от смущения, че дефектите ще се коригират навреме, че уеб-сайтът или сървърите, които го правят достъпен, ще са без вируси или други вредни компоненти.
5. Ограничения в отговорността: При никакви обстоятелства Асико не може да бъде държан отговорен за непреднамерени или преднамерени вреди, произтичащи от ползването или невъзможността да се ползва сайтът на Асико, дори и ако Асико или оторизиран служител на фирмата e бил предупреден за възможността от нанасяне на подобни щети.
6. Промяна на цени: Асико има правото да променя цените, указани на уеб сайта, по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.
7. Фойерверки и отговорност: Фойерверките могат да бъдат много опасни, ако не се използват съгласно инструкциите за употреба. В този сайт се представят фойерверки и пироспектакли, които могат да бъдат закупени от Асико, при което Вие се съгласявате да не държите отговорни Асико ООД за всякакви последици, които могат да възникнат от закупуването, съхранението и използването на фойерверките или други пиротехнически изделия, при неспазване на инструкциите за безопасност и употреба. Фойерверките клас 2 и нагоре за забранени за употруба от лица под 18 години.
8. Разни: Условията за ползване на сайта са съобразени с изискванията на българското законодателство. Вие сте съгласни, че всеки съдебен процес, свързан с тези Условия за ползване, да бъде воден в съответния съд в Република България по правилата на българското законодателство.
9. Промени по тези условия за ползване могат да бъдат въвеждани по всяко време от собственика на сайта.